Türk Eğitim Sen 2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuza’nun ‘Mevzuata ve hukuka aykırılığı’ gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a dava açtı.

Sendikadan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı,

“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış, Kılavuz gereği de sonrasında Uygulama Esasları yayımlanmıştır.  Söz konusu Uygulama Esaslarının 2.maddesinin  (b) bendinde bir günde dört uygulama yapılacağı, (c) bendinde de her uygulamada on beşer kişilik gruplar halinde farklı öğrencilerin uygulamaya alınacağı açıkça belirtilmiştir.  Buna rağmen;  (a) bendinde iki farklı uygulamanın bir oturum olarak değerlendirilerek, görevlendirilen öğretmenin sabah iki uygulama için bir (5 saat ek ders), öğleden sonra iki uygulama için bir (5 saat ek ders) oturum olacak şekilde ücretlendirileceği anlaşılmaktadır. 1. Oturumun; 1. uygulamasıyla 2. uygulamasına katılacak adaylar aynı kişilerden oluşmamaktadır. Bu da her bir uygulamanın ayrı birer oturum değerlendirilmesini gerektirir. Bu durumda her bir uygulama 1 oturum kabul edilerek Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın ilgili hükümleri gereği ayrı ayrı  ek ders ücreti ödemesi yapılması gerekmektedir. Uygulama Esasları gereği;  Bakanlığa bağlı bir kuruma öğrenci seçme sürecinde hafta sonları görevlendirilen öğretmenlere, 15’er kişilik gruplar halinde ve her grupta farklı öğrencilere yapacakları dört oturum uygulama için ayrı ayrı ücretlendirme yapılması gerekirken, sabah ve öğleden sonraki ikişer oturumun birleştirilerek birer oturum olarak değerlendirilmesi, hatalı bir uygulama olarak görülmektedir”

Angarya Yasağı

“Bununla birlikte; Müzik Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esaslarında ve Resim Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esaslarında görev alacak sınıf öğretmenlerine, bu görevlerine karşılık Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar gereği ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin yürürlükte bulunan mevzuatımızda bu sınavları yapma konusunda bir görev ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. Mevzuat gereği; maaş karşılığı haftalık 18 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu görevin dışında sınıf öğretmenlerine verilecek tüm görevler ek görev olup bu ek görevlere karşılıkta sınıf öğretmenlerine ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerine ek ders ücreti verilmeksizin bu sınavlarda resen görev verilmesi Anayasamızda güvence altına alınan “angarya yasağı” ile de çelişmektedir. Türk Eğitim Sen olarak;  Uygulama Esaslarında her oturumun iki uygulamadan oluşması ve bu doğrultuda ek ders ücreti ödemesi yapılması, sınıf öğretmenlerinin Müzik ve Resim Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esaslarında ek ders ödemesi yapılmaksızın görevlendirilmelerinin mevzuata ve hukuka aykırılığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK