Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, Erzurum’da Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısına katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya “Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Atatürk, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik, Fırat, Hakkâri, Iğdır, İnönü, Kafkas, Munzur, Muş Alparslan, Sivas Bilim ve Teknik, Sivas Cumhuriyet, Van Yüzüncü Yıl” Üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Toplantının açılış bölümünde bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Özvar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve birlik üyesi üniversiteler arasında, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve proje, toplumsal hizmet, bölgesel kalkınma ve ihtiyaç duyulan diğer konular üzerinde iş birliği yapılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla Doğu Anadolu’da yatırımların yönetimini üstlenen ve bir tür yatırım proje direktörlüğü görevini yerine getiren Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın çalışmalarını takdirle izlediğini belirten YÖK Başkanı Özvar; Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi, sahada kalkınma çabaları ile birleştirmek üzere kurulan Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİDAP) düzenlediği yıllık toplantıda, hitap etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Üniversitelerin, paydaşları ile birlikte içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine hizmet eden kurumlar olduğuna dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar sözlerine şöyle devam etti: “DAP Bölgesindeki her bir ilimizin üniversitesi nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile işte bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacaktır.” dedi.

Yök Başkanı Özvar Ünidap 5. Dönem Toplantısında Müjdeyi Verdi

Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkılarıyla ilgili literatürleri oldukça geniş

Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya olan katkıları ile ilgili oldukça geniş bir literatürün olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin rollerini ortaya koyan bazı yaklaşımları katılımcılar ile paylaştı. Başkan Özvar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yaklaşımlardan ‘Girişimci Üniversite Modelidir’, bu modele göre, üniversiteler spin-off, patent ve lisanslama aracılığıyla bilginin ticarileşmesinde aktif rol alarak bölgesel refaha önemli katkılar sunmaktadırlar. Bilhassa bu işlevi araştırma kapasitesinin zengin ve araştırmacı profilinin yüksek olduğu yükseköğretim kurumlarının yerine getirebildiği söylenebilir.

İkinci bir yaklaşım, ‘Bölgesel İnovasyon Sistemleri (RIS)’ yaklaşımıdır. Bu yaklaşım üniversiteleri etkileşimli inovasyon süreçlerinin temel aktörü olarak tanımlar. Buna göre, üniversiteler bulundukları bölgenin bilgi altyapısının inşa edici unsurlarıdır. Bu yaklaşım üniversitelerin diğer paydaşlarıyla etkileşimleri ve bu etkileşimlerin bölgesel sistemik inovasyona nasıl öncülük ettiği üzerinde odaklanmıştır. Yine bu yaklaşımına göre, önemli bilgi üreticileri olan üniversiteler bölgesel düzeyde inovasyon-üretim yelpazesinde köprü rolü oynayabilir. Bu alandaki bir diğer yaklaşım ise ‘Odaklanmış Üniversite Yaklaşımı’dır. Odaklanmış üniversite, doğrudan bölgesel kimliği şekillendiren üniversite olarak algılanır. Bu yaklaşıma göre, üniversiteler bölgesel odaklı programlar, yerel öğrenci alımı ve mezunların tutulması yoluyla öğretim faaliyetlerini bölgesel ihtiyaçlara göre düzenleyebilirler.”

LİTERATÜRDE ÜNİVERSİTELERİN YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SUNABİLECEKLERİ BAŞLICA ALANLAR

  • Araştırma faaliyetleri yoluyla bölgesel inovasyonu artırmak,
  • Araştırma kuluçka merkezleri, bilim parkları, Ar-Ge şirketlerinin kurulması ve üniversite araştırmalarının spin-off ve patentler yoluyla ticarileştirilmesini sağlamak,
  • Eğitim ve araştırma danışmanlıkları yoluyla yerel endüstri ve işletmelere destek olmak,
  • Bölgesel insan kaynakları ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • İşletmelerin ve yerel toplulukların ihtiyaçlarına göre belirlenen öğrenci projeleri aracılığıyla bölgeye katkı sunmak,
  • Bölgesel işletmeciliği, iş gelişimini ve büyümeyi desteklemek,
  • Kültürel gelişim yoluyla sosyal eşitliği geliştirmek,
  • Ulusal ve küresel düzeyde bölgenin tanıtımına ve dışa açılmasına katkı sağlamak.

ÖZVAR YENİ PROJELERİN MÜJDESİNİ VERDİ

Özvar: ” Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını sağlamak, üniversitelerin kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamalarını, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmalarını sağlamak üzere mevcut projelerin yanında yeni projeler üzerinde de çalışmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde geliştirdiğimiz bu projeleri de sizlerle paylaşacağız.” dedi.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK